Jump to content
  • Registracija
cvt

Obvezno zavarovanje in popusti

Recommended Posts

Sklenjeno avtomobilsko zavarovanje (AO) je predpogoj za registracijo vozila in podaljšanje le te.

Zakonodaja določa nabor kritij, cene zavarovalnih premij pa so prepuščene trgu in se lahko prosto spreminjajo glede na različne dejavnike.

Obstajata dve vrsti popustov in sicer bonus, ki je razvrščen po premijskih razredih (PR) in komercialni popusti, kamor spadajo vsi ostali popusti, tudi velik popust, katerega dobijo starodobniki pod določenimi pogoji. Voznik, ki še nima bonusa ima 14. premijski razred PR 14: 0%, potem pa vsako leto brez škodnih zahtevkov in če traja zavarovanje AO vsaj 11 mesecev razred višje za 5%, vse do PR 4: 50%. V primeru uveljavljanja zahtevka za povračilo škode se izgubijo trije premijski razredi oziroma se pridobi malus v višini 15%, kar v praksi pomeni, da bo 3 leta znesek premije višji, če pa vmes menjamo vozilo in katero od polic prekinemo prej kot po enajstih mesecih pa lahko traja tudi več let, da bo bonus spet 50%. Nekatere zavarovalnice omogočajo tudi prvi premijski razred (PR1), v katerem bonus ni višji kot 50%, vendar se v primeru škodnega zahtevka zniža na četrtega (PR4) in bonus ostane 50%, tako kot pred nesrečo.

Nekatere zavarovalnice ponujajo 55%, celo 60% popusta, vendar gre za kombinacijo s komercialnim popustom, kar v praksi pomeni, da 55% ali 60% skupnega popusta lahko dobi tudi nekdo, ki še nima PR4 (50% bonusa), vendar se lahko zgodi, da bo čez eno leto, ko bo potrebno zavarovanje obnoviti, zavarovanje nekoliko dražje, ker bo takrat drugačen komercialni popust, razlika pa običajno ni velika.

Trgovci rabljenih vozil včasih v oglasih navajajo, da nudijo 50% popusta pri zavarovanju. To nikakor ni bonus ampak komercialni popust pod določenimi pogoji, največkrat v primeru leasinga, dokler je prodajalec lastnik, v primeru takojšnega plačila v celoti pa je tak popust pogosto zgolj enkraten in se ga ne prizna čez eno leto pri obnovitvi.

Starodobnik z ustrezno dokumentacijo je nekoč lahko pridobil 90% popusta, vendar se je le ta leta 2019 zmanjšal na 80%. Takšen popust je komercialni popust, katerega zavarovalnica po zakonu ni dolžna priznati, dejstvo pa je tudi, da nekatere zavarovalnice na našem trgu starodobnikov ne zavarujejo. Zavarovalnice tudi suvereno določajo katero dokumentacijo mora imeti starodobnik za priznanje velikega popusta in se lahko pri različnih zavarovalnicah razlikuje. Če ima vozilo status starodobnika, kateri je pridobljen s homologacijo in vpisan v prometno dovoljenje, pri zavarovalnicah, katere so naklonjene starodobnikom načeloma nima težav in tudi ne potrebuje certifikata, članske izkaznice in še česa. To seveda ni in ne more biti všeč nekomu, ki mu članarine predstavljajo pomemben dohodek, zato so zelo popularne neresnične govorice, da je kljub statusu starodobnika v prometnem dovoljenju potrebno imeti tudi certifikat, sicer bo zavarovanje zelo drago. Kdor je v dvomu, naj se pozanima neposredno pri zavarovalnici.

Največja zavarovalnica na našem trgu, katera je starodobnikom tudi najbolj naklonjena je pred nekaj leti zaostrila pogoje. Nekoč je bilo mogoče pridobiti velik popust tudi zgolj z dopisom društva, da si njihov član in, da je vozilo staro najmanj 25 let, tudi certifikati so bili pogosto že pretečeni in ne na ime aktualnega lastnika, temveč na nekoga, ki je vozilo zgolj uvozil, uredil dokumente in prodal naprej. Pod novimi pogoji naj bi priznali zgolj status starodobnika, kateri je vpisan v prometno dovoljenje, vendar so predstavniki pristojnih zvez dosegli, da priznajo tudi njihove veljavne certifikate na ime aktualnega lastnika.

Dokumentacija s katero se prizna 80% popusta ni ravno poceni ampak obstajajo tudi alternativne možnosti za do 50% komercialnega popusta. To seveda ni optimalna rešitev za avtomobile z več kot 2500 ccm in več kot 130 kw, toda za tiste do 1800 ccm in do 50 kw ter motorna kolesa pa zagotovo.

Motorna kolesa je mogoče zavarovati pod zelo ugodnimi pogoji, med drugim je največja zavarovalnica leta 2014 občutno pocenila premije. Ob prvi sklenitvi nekatere zavarovalnice priznajo enak bonus kot pri avtomobilu, brez negativnih posledic za avto, obstaja pa tudi poseben komercialni popust za nevračilo preostanka premije v primeru odjave zaradi zimskega mirovanja ali prodaje.

Pred kratkim sem tako zavaroval motocikel s 500 ccm in 24 kw ter plačal 35,43 € zavarovalne premije za celo leto, seveda brez uveljavljanja starodobniškega popusta, kar se mi zdi zelo ugodno in sem tudi zadovoljen.

Za drugi in vsak naslednji avto pa druga največja zavarovalnica na našem trgu nudi enak komercialni popust, kot je pri prvem avtu bonusa. Tako se lahko zavaruje velik spekter starodobnih avtomobilov za manj kot 100 € letno, brez posebne dokumentacije, potrebno je zgolj prometno dovoljenje.

Kdor želi ugodno zavarovati starodobnika brez posebne dokumentacije, mora najprej ob podaljšanju registracije avtomobila za vsakdanjo rabo izbrati pravo zavarovalnico, katera nudi optimalne pogoje glede na vrsto vozila, katere je željen starodobnik, odvisno je seveda, ali gre za motorno kolo ali avto.

  • Hvala 1
  • Všeč mi je 1
Link to comment
Deli na drugih spletnih mestih

Zavarovanje je nekoč predstavljalo največji del stroškov registracije, vendar se je v zadnjih desetih letih struktura cen občutno spremenila. Konkretno se je podražila cestna taksa, uvedlo se je več cestninskih razredov, zavarovanja pa so postala fleksibilnejša s širšim spektrom komercialnih popustov. Tako je za majhen avto z 1.9 dieselskim motorjem moči do 50 kw zavarovanje cenejše kot cestna taksa. Če ima lastnik takega avtomobila pri zavarovanju 50% bonusa plača približno 120 € zavarovanja, cestna taksa pa znaša 153 €.

Certifikat je je nekoč z 90% popustom pri zavarovanju razbremenil glavnino stroškov registracije, saj so bili ostali stroški dovolj nizki, da je plačilo le teh v celoti in 10% zavarovanja predstavljalo dovolj ugodno ceno registracije starodobnika v celoti.

Certifikat danes zdaleč ni več to, kar je bil v preteklosti, saj se je preveč podražila cestna taksa, na katero ni nikoli vplival. Popust na zavarovanje se je tudi znižal iz 90% na 80%, komercialnega popusta v višini 50%, za katerega potrebujemo zgolj prometno dovoljenje pa nekoč ni bilo.

V praksi je razlika med 50% in 80% popusta za večino primerov manjši znesek, kot znaša članarina, investicija v izdelavo certifikata pa se nikoli ne povrne, še posebej, ko zraven prištejemo tudi strošek komisarja, kateri poleg vsega zaračuna tudi kilometrino od sedeža zveze k tebi domov in še nazaj na sedež zveze.

Nekoč je bil najvišji cestninski razred za avtomobile nad 1800 ccm. Znesek le te je bil enak za 1900 ccm in 6000 ccm. Danes pa je 1800 ccm iz praktičnega vidika meja do katere je še smiselno koristiti zgolj redne komercialne popuste. Če avtomobil spada v višji cestninski razred, je smiselno uveljavljati tudi popust na cestno takso v višini 80%, za katerega je obvezen status starodobnika, kateri je vpisan v potrdilo o skladnosti in v prometno dovoljenje. Druge možnosti za uveljavljanje popusta na cestno takso pa na žalost ni.

Smiselno je dobro preračunati razmerje med stroški izdelave dokumentacije s katero uveljavljamo popuste in dejanskim prihrankom pri stroških registracije. Lahko se zgodi, da znašajo stroški dokumentacije okrog 400 €, prihranek pri stroških registracije pa je manj kot 20 € na leto za motorno kolo ali manj kot 50 € na leto za avtomobil.

Link to comment
Deli na drugih spletnih mestih

Iz različnih virov dobivam informacije o tem, da se dogajajo zapleti pri sklepanju zavarovanj za vozila s statusom starodobnik. Največkrat se omenja, da se zahteva tudi certifikat na ime aktualnega lastnika in veljavna članska izkaznica, drugače ne priznajo popustov. Nekateri navajajo, da gre za zavajanje, da so prisotni lobiji, da nekatere organizacije želijo dobiti večje zneske provizij in še kaj.

Pri podaljševanju registracije obstaja past zaradi želje po boljši pretočnosti v pisarni za registracije.

Po opravljenem tehničnem pregledu gre lastnik vozila v omenjeno pisarno, kjer ga uslužbenka vpraša, če želi pri njih tudi podaljšati registracijo in skleniti zavarovanje. Če lastnik reče, da želi takoj vse urediti pri njih, mu ta uslužbenka kar podaljša registracijo, kljub temu, da še ni izpolnjen predpogoj za to (novo zavarovanje) in ga tako ujame v past. Ta uslužbenka lastniku zaračuna vse stroške in cestno takso, izroči račun, prometnega dovoljenja pa ne izroči lastniku, temveč sodelavki, ki sklepa zavarovanja. Ko je zavarovanje sklenjeno in plačano (vsaj prvi obrok), uslužbenka katera sklepa zavarovanja izroči lastniku vozila: račun zavarovanja, zavarovalno polico, potrdilo o zavarovanju v velikosti A5 in prometno dovoljenje.

Če se pri sklepanju zavarovanja nič ne zaplete, je omenjena past v praksi nična, če pa pride do nesoglasja z lastnikom, mu uslužbenka ne izroči prometnega dovoljenja in ga s tem prisili, da sprejme pogoje, kakršne mu je postavila, najpogosteje je to višja cena, ker mu ni priznala popusta. Če lastnik vozila noče skleniti zavarovanja, mora vozilo odjaviti, kar je zanj dodatni strošek in vrniti tablice. Na koncu pa mora za prevoz domov še kupiti preizkušnjo ali najeti avtovleko, kar ni poceni.

Zapletu pri zavarovanju se je mogoče uspešno izogniti na zelo preprost način z upoštevanjem preprostega pravila: nikoli ne podaljšuj registracije pred novo sklenitvijo zavarovanja.

V praksi se lahko sklene zavarovanje že pred tehničnim pregledom, tako se pri organizaciji za tehnične preglede in registracije lahko najprej zglasiš pri okencu, kjer sklepajo zavarovanja, uslužbenki izročiš prometno dovoljenje, iz katerega je razviden status starodobnika, če pa status starodobnika še ni vpisan v prometnem dovoljenju, moraš predložiti še obojestransko kopijo potrdila o skladnosti. Če ti uslužbenka zakomplicira s certifikatom imaš skladno z osnovno potrošniško pravico možnost, da posel zavrneš in greš drugam, najbolje v PE zavarovalnice. Res je, da niso vse zavarovalnice naklonjene starodobnikom toda v PE Triglav ne bo težav.

Lahko pa tudi pelješ starodobnika najprej na tehnični pregled toda POZOR: ko te uslužbenka vpraša, če želiš pri njih tudi registrirati in skleniti zavarovanje, ne reči takoj DA ampak NAJPREJ TEHNIČNI IN POTEM OSTALO. Ko plačaš tehnični pregled, ti uslužbenka izroči račun, potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu in prometno dovoljenje, s katerim si svoboden, lahko se odpelješ in skleneš zavarovanje, kjer so pogoji normalni. Lahko takoj stopiš k okencu, kjer sklepajo zavarovanja in tudi skleneš, če pa ti uslužbenka zakomplicira s certifikatom, ji enostavno rečeš NE, vzameš svoje dokumente, ki jih v tem primeru ne more in ne sme zadržati ter greš v PE zavarovalnice, kjer skleneš zavarovanje s popustom brez, da bi kdo omenil certifikat. Nato se vrneš v enoto za TP in registracije in urediš vse ostalo. Slednje lahko urediš tudi v katerikoli konkurenčni enoti za TP in registracije.

Kot sem že omenil v prejšnjih prispevkih, težave lahko povzroči tudi prevelika zvestoba tako do zavarovalnice, kot do organizacije za tehnične preglede in registracije.

Link to comment
Deli na drugih spletnih mestih

1 uro nazaj, je cvt napisal:

To je 100% po črki zakona, predvsem ob upoštevanju potrošniških pravic, katere so tudi predmet zakona.

Pozdravljeni

"Kolegi"  prečitajte si, kdaj pripada popust pri zavarovanju starodobnika, pa boste videli da temu ni tako.

Ne se čuditi, ko nam bodo tak popust ukinili. Potem bo pa ................

S takim početjem tudi oškodujete društva, delujejo v cilju ohranjanja tehnične kulturne dediščine (ne plačate članarine, nimate veljavnega certifikata za starodobnika...).

Iskati izključno korist iz starodobništva ni prava odločitev.

Energijo porabite raje za kaj bolj pametnega in koristnega.

L.p.

Ivo.

 

Link to comment
Deli na drugih spletnih mestih

Poglejmo malo širše. Zveze SVS in SVAMZ so z lobiranjem dosegle, da imamo popuste pri zavarovanju starodobnika. In sedaj naj bi mi z izigravanjem predpisov obšli zveze, pod katere spadajo tudi klubi z neplačevanjem cerifikatov in članarin. Se pravi, da bi goljufali tiste, ki so nam ta prihranek omogočili. Jasno, da tako dolgo ne bo šlo, ker edini interes zavarovalnic je profit.  Interes klubov in zvez pa je delovanje starodovništva. 

Ampak postali smo takšni, da iščemo samo pravice in ugodnosti. Dolžnosti in delo pa naj kar drugi opravijo.

Link to comment
Deli na drugih spletnih mestih

https://sanakanwalfashion.com/تحويل-عمله-من-دولار-امريكي-الى-دينار-كو/
https://diamonds.tokyo/استعلام-عن-اسهمي-برقم-الهوية/
https://starsone.site/الدينار-الاردني-كم-يساوي-سوري/
https://starsone.site/سعر-الليرة-التركية-مقابل-الريال-القطر/
https://advocatesnairobi.com/مضاعفات-لقاح-كورونا-الامارات/
Link to comment
Deli na drugih spletnih mestih

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Odgovori na to temo...

×   Prilepil si že oblikovan tekst.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Povezava je bila samodejno vdelana.   Vseeno prikaži kot povezavo?

×   Tvoja prejšnja vsebina je bila obnovljena.   Počisti urejevalnik

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...